İletişim
Hakkımızda
01
Daha fazlası için aşağı inin

Hakkımızda

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tespit etmekte, yaratıcı çözümler sunmakta ve sektördeki yenilikleri yakından takip ederek, değişimlere uyum sağlamaktayız.

Sorunun parçası değil
çözümün ortağı olmak için buradayız!

Yüksel Hukuk & Danışmanlık müvekkillerine ulusal ve uluslararası arenada evrensel standartlarla kaliteli, seri, yenilikçi ve dinamik bir biçimde hizmet veren, müvekkil odaklı ve her biri alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip uzman hukukçulardan oluşmaktadır.

Merkezimiz İstanbul'da olup Türkiye'nin diğer önemli ticari merkezlerindeki partner ofislerimizle işbirliği yapmaktayız. Müvekkillerimizin faaliyet gösterdikleri sektörlerde, değişen ihtiyaçlarına göre yalnızca hukuki değil, ticari ve mesleki bilgileri de edinerek, etkin ve güvenilir şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Basında Biz
01.

Hizmetler

Müvekkil kurumun ticari itibarına uygun ve müşteri kaybetmeye sebebiyet vermeyecek şekilde kaliteli hizmet anlayışına sahibiz. Her bir adımı müvekkillerimizle birlikte takip eder ve iletişimimizi en üst seviyede tutarız.

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında; yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme/devralma ve tür değiştirme gibi hizmetleri vermekteyiz.

Miras Hukuku

Müvekkillerimize bu kapsamda mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,vasiyetname hazırlanması, miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması gibi hizmetler sunmaktayız.

Aile Hukuku

Yüksel Hukuk müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

Vergi Ceza Hukuku

Müvekkillerimize; kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, transfer fiyatlandırması, bankacılık ve sigorta muameleri vergisi ve kaynak kullanımı destekleme başta olmak üzere yerel vergi konularında danışmanlık yapıyoruz.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında; alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yaparak hizmet vermekteyiz.

Sözleşmeler Hukuku

Ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; bayilik veya sponsorluk gibi kanunlarda sözleşmelerin genel çerçeveye uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında tüketicilerin güncel mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmesini sağlarız. Tüketici Mahkemeleri nezdinde davalarının açılması ve açılmış davalarının takibi süreçlerini yürütürüz.

Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku alanında; ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar bağlamında, müvekkillerimizi bütünleyen ve kuşatan bir hizmet sağlamaktayız.

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Sigorta ve Tazminat Hukuku alanında; Yüksel Hukuk olarak sigorta poliçe hükümlerinin düzenlenmesi ve bu poliçelerden kaynaklanan sigorta ettirenlerle sigortacılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde hukuki destek sağlamaktayız.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, müdahelenin men’i davalarının açılması ve takibi gibi süreçleri yürütürüz.

Önleyici Hukuk

Gelecekte doğması olağan uyuşmazlıkların engellenmesini veya azaltılmasını sağlayacak önlemler alarak, bu kapsamda müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve telif hakkı alanlarında uzman avukatlardan oluşan departmanımız ve Patent vekilleri ile koordineli olarak her türlü hukuki ve cezai uyuşmazlığa ilişkin hukuksal destek sağlamaktayız.

02.

Departmanlar

Başarımızı birbirine inanan, saygı ve maksimum özveriyle çalışan ekibimize borçluyuz. Her biri sektör uzmanlarından oluşan profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza göre en uygun çözüm olanaklarını size sunarlar.

 • Hukuki Danışmanlık Departmanı

  Büromuzun hukuki danışmanlık departmanı, müvekkilimiz olan şirketlere her alanda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olup, müvekkil şirketin ileride herhangi bir sorunla karşılaşmasını önlemek amacıyla hukuken alınması gereken tüm tedbirlerin ve yapılması icap eden her türlü işlemlerin uzman avukatlarca önceden yapılmasını sağlamakta ve müvekkillerimize bu bağlamda en profesyonel hukuki desteği vermektedir. Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

  • Müvekkilden gelen her türlü hukuki soru ve soruna ilişkin olarak müvekkile yazılı veya sözlü görüş ve çözüm önerilerinde bulunmak,

  • Her türlü sözleşmenin hukuken içerdiği risklere göre incelenmesi ve gerekmesi durumunda yeniden yazımı,

  • Müvekkil adına ihtarname gönderilmesi veya gelen ihtarnamelere cevap verilmesi,

  • Gerekmesi ve talep halinde toplantılara iştirak edilmesi.

  01.
 • Dava Departmanı

  Büromuzun dava departmanı, müvekkilimiz olan şirket ve şahısların davalarıyla ilgilenen ve alanında uzman avukatlardan oluşan bir departman olup, bu departmanımız özellikle bir şirketin ihtiyaç duyduğu önemli alanlardan olan Ticaret ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Fikri ve Sinai Haklar Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku ve bunların alt dallarında uzmanlaşarak müvekkillerine hizmet vermektedir. Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

  • Müvekkillerimiz tarafından 3 Kişilere karşı açılmış veya açılacak davalarla, 3 Kişiler tarafından müvekkillerimize karşı açılmış veya açılacak olan davaların takibi ve bu davaların müvekkilin en lehine olacak şekilde sonlandırılması,

  • Müvekkil aleyhine olan mahkeme kararları hakkında Bölge Adli ve İdari Mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştay da gerçekleştirilecek her türlü itiraz ve temyiz süreçlerinin takibi.

  02.
 • İcra İflas Departmanı

  Büromuzun icra iflas hukuku departmanı, müvekkilimiz olan şahısların tahsil edemedikleri alacakların tahsilat işleriyle uğraşmakta olup; müvekkillerin, müşteri tarafından vadesi geldiği halde kendilerine ödenmeyen çek, senet ve fatura alacaklarını icra takibine konu ederek en hızlı şekilde müvekkilin bu alacağına kavuşmasını sağlayan departmanımızdır. Bu departmanımızca müvekkillere sunulan hizmetler ana başlıkları ile;

  • Müvekkil tarafından tahsil edilemeyen sorunlu alacakların tahsili maksadıyla icra takibine geçilmesi ve borçlunun araç, gayrimenkul ve başkaca tüm malları ve banka hesaplarına bloke konulara alacağın cebren tahsili,

  • Müvekkile borçlu şahıs ve şirket yetkililerinin çağrı merkezimizce sürekli aranarak sıkıştırılması ve borcu ödenmesi konusunda baskı yapılması,

  • Tahsilat yapılamayan ya da kısmi tahsilat yapılan dosyalarda tahsilat gerçekleşinceye kadar sürekli olarak borçlu malvarlığı sorgu işlemlerinin yapılması.

  03.
03.

Tanıtım Videomuz

YouTube kanalımızdan hukuk ile alakalı röportajlara, "Buse Nur Yüksel ile Hukuki Gündem" adlı güncel programımıza ve hukuk öğrencileri için bilgilendirici içeriklere ulaşabilirsiniz.

YouTube Kanalımız

Makaleler

Kısa Çalışma Uygulamasına İlişkin Temel Bilgiler

Okumak İçin

Banka Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının Denetim Aşamaları

Okumak İçin

COVID – 19 Sürecinin İş Hukukuna Yansımaları

Okumak İçin

.

Kefalet Sözleşmesi

Okumak İçin

Bankaların Güven Kurumu Olması ve Bu Durumun Bankaların Sorumluluğuna Yansıması

Okumak İçin

E-Devletimdeki İcra Dosyalarını Nasıl Sildirebilirim?

Okumak İçin

.

6089 Sayılı TBK Hükümlerine Göre Kira Bedelinin Tespiti

Okumak İçin

Marka Hakkına Tecavüz Suçunda İktibas ve İltibas Kavramı

Okumak İçin

04.

Takım

Başarımızı birbirine inanan, saygı ve maksimum özveriyle çalışan takımımıza borçluyuz. Her biri sektör uzmanlarından oluşan profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınıza göre en uygun çözüm olanaklarını size sunarlar.

05.